Министерство на образованието и науката

Регионално управление на образованието - Габрово

    ПОКАНА И ТЕХНИОЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИНИ ЗА УЧАСТИЕ В ДИРЕКТНО ВЪЗЛАГАНЕ НА ОСНОВАНИЕ чл. 20, ал. 4,  т. 3 и ал. 5 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ                        

 ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПОДДЪРЖАНЕ НА ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА

 

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Търсене в сайта

Вход

За директори и администрация, моля въведете име и парола: